om oss

Nordic Holistic Care bidrar till att skapa meningsfyllda sammanhang för alla genom att erbjuda delaktighet och inflytande för att främja gemenskap och glädje. Vi vill värna om den enskilda människans integritet och självbestämmande.