Nipt Test

 

Grattis till Graviditeten! NIPT är ett blodprovbaserat screeningtest som är ett säkert och mycket tillförlitligt prenataltest för trisomi 13,18 och 21. Man kan idag även analysera för könskromosomavvikelser som Turner och Klienfelter, deletionssyndrom 22q11.2 och kön.
 
Testet går inte att utföras om du genomgått transplantationskirurgi, har en känd tumörsjukdom eller om du misstänks ha kromosomrubbning.

Ring oss så berättar vi mer: 0727170067


vhttps://www.youtube.com/watch?v=yMlSxqL2Zec